+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

NYTT EXPORTSYSTEM (AES)

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som syftar till att all informationsöverföring mellan företagen och tullmyndigheterna ska ske elektronisk. Samtliga förändringar beräknas vara genomförda under 2025. 1 oktober 2024 sker omfattande förändringar gällande den svenska exportproceduren och vilka uppgifter Tullverket kommer att kräva som skall lämnas i den svenska exportdeklarationen.

Förändringarna kommer att påverka alla som exporterar varor, hur kan vi tillsammans förbereda oss? Vi på Tullfokus håller både oss själva och våra kunder uppdaterade om utvecklingen och vilka åtgärder vi behöver vidta. Kontakta oss gärna så kan vi vägleda och bistå med eventuell hjälp. Vill du veta mer, läs på Tullverkets hemsida. https://www.tullverket.se/foretag/ifokus/framtidatullhantering/exporteravaror/nyttexportsystem.4.4481397d16411b86465b71.html