+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

AEO-TILLSTÅND

Godkänd handläggare av AEO-tillstånd

AEO står för ”Godkänd Ekonomisk Aktör” och förser tullhanteringen på ett säkrare sätt samt bygger en enhetlig tullhantering inom EU. Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar. Bland annat till effektiva logistikflöden vilket ger en ökad konkurrenskraft.

Vem kan ansöka om ett AEO-tillstånd?

  • Företaget ska vara en del av den internationella leveranskedjan.
  • Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer
  • Företaget ska vara etablerat i EU.
  • Företaget behöver uppfylla AEO-kriterierna.
    Läs mer om AEO-kriterierna. 

Vill ni ansöka om AEO tillstånd?

Vi hjälper er med ansökan om AEO tillstånd från start till slut eller kan finnas som stödpelare i processen ifall ni har frågor och funderingar kring tillståndet.

Kontakta oss för hjälp med ert AEO-tillstånd