+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

URSPRUNGSCERTIFIKAT

Varför behövs ett ursprungscertifikat?

Vanligtvis kan myndigheterna från de land ni importerar varor från kräva att varornas ursprungsland ska strykas av ett ursprungscertifikat (Certificate of Origin) som utfärdas i de land ni exporterar varorna från. Då är det normalt sätt du som  exportföretag som ansöker om ett ursprungscertifikat, men även transportföretag kan ansöka om ett certifikat. Ursprungscertifikat krävs oftast av handelspolitiska eller statistiska skäl.

Du kan även behöva ett EUR1, ursprungsbevis, för att mottagaren ska få tullnedsättning i importlandet. Ett varucertifikat kan du använda oavsett värdet på din vara. EUR1 används i handeln med de länder det finns förmånsavtal.

Ett varucertifikat A.TR utfärdas vid export i handeln mellan EU och Turkiet av  varor som omfattas av Tullunionsavtalet.

Vi kan bistå med alla typer av ursprungscertifikat

Vi ombesörjer beställning av Certificate of Origin via Handelskammaren och kan också hjälpa dig med ett ATR certifikat och EUR1 certifikat

Kontakta oss för hjälp med ursprungscertifikat