+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

Konsultation

Vi vägleder dig och ditt företag till rätt tullhantering

När du som företag behöver expertis eller står inför komplexa utmaningar gällande tullhantering och tullfrågor kan vi hjälpa dig, vi har lång erfarenhet av tullhantering inom internationell handel.
Felaktig hantering kan leda till förseningar, höga kostnader och regelefterlevnadsproblem. Med vår specialistkonsultation inom tullhantering får du den expertis du behöver för att effektivisera dina tullprocesser och minimera dina tullkostnader.

Det kan innefatta allt från att säkerställa efterlevnad av tullbestämmelser till att optimera tullprocesser, hjälp med korrekt klassificering för att säkerställa att rätt tullsatser tillämpas. Analysera företagets tullprocesser och rekommendera strategier för att minska tullkostnader. Säkerställa att företaget följer alla relevanta lagar och bestämmelser för tull och internationell handel, inklusive exportkontroll och sanktioner.

Kontakta oss för konsultation