+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

Traces NT

Importanmälan i Traces NT enligt krav

När man importerar vissa produkter in till EU kan det behövas extra kontroller av Livsmedelsverket eller Jordbruksverket. Passerar din vara med bil in i EU sker första kontrollen in i EU vid borderkontrollplats där. Kommer din vara flyg- eller sjövägen ska den föranmälas här i Sverige. Det är varukoden, och i en del fall även avsändarlandet, som styr om din vara är kontrollpliktig.

En så kallad hälsoinförselhandling, importanmälan i Traces NT, Jordbruksverkets och Livsmedelsverket system, kan behövas för en del produkter vid din import.
Det finns olika CHED-hälsoinförselhandlingar beroende på vad det är för vara du importerar.

  • Vi gör importanmälan i Traces NT enligt kraven från Livsmedelsverket och Jordbruksverket.
  • Vi håller kontrollen så de blir validerade och om en eventuell fysisk kontroll kommer att ske.
  • Vi är ert stöd i hela kedjan.

Kontakta oss för hjälp med traces NT