010 27 67 600

|

kontakt@tullfokus.com

Sök
Stäng denna sökruta.

TULLREVISION

Är allting under kontroll inför tullrevisionen?

Goda tullrutiner är viktigt i alla bolag och Tullverket göra regelbundna tullrevisioner för att se till så alla tillstånd följs och dokument fylls i på rätt sätt.

Ska ert företag ha revisionsbesök från Tullverket eller om ni har haft ett besök och fått påpekanden så kan Tullfokus hjälpa er med tullrevisionen samt både för- och efterarbetet, något som dessutom kan förenkla tullarbetet internt.

Fyra saker som är viktiga att hålla koll på inför tullrevision

1. Utse en kontaktperson för tullhantering
Genom att utse en kontaktperson vid tullärenden blir kommunikationen mellan revisorn enklare och mer hanterbar.

2. Håll reda på intyg och handlingar
Spara tid och energi på att leta efter viktiga dokument och dylikt genom att ha ordning på styrkande handlingar som Tullverket kan tänkas behöva.

3. Sätt upp tullhanteringsrutiner inom företaget
Se till att det finns rutiner på plats för den tullhantering som sker, exempelvis rutiner som beskriver hur företaget säkerställer att tulldeklarationerna är riktiga, att eventuellt tullombud förses med aktuella och korrekta uppgifter med flera. 

4. Ha god intern kontroll och egenuppföljning
Sätt upp interna kontroller och regelbunden egenuppföljning för att inte tappa hanteringen av era tullärenden. Genom att upptäcka felen i tid och själv rapportera dem till Tullverket kan du undvika tulltillägg.

Få smidig hjälp med din tullrevision

Behöver ni något som behöver dokumenteras eller genomlysas och din tid saknas? Kanske med ifrågasatt tulltillägg som följd? Vi kan hjälpa er att reda ut problemen.

Kontakta oss för hjälp med din tullrevision