+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

Ansök digitalt om att bli registrerad exportör

Vill du ansöka om att bli registrerad exportör? Från den 15 juni gör du det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster.

Vad är en registrerad exportör?

Registrerad exportör (Rex) används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Rex används bland annat i flera av de senaste frihandelsavtalen, till exempel med Storbritannien och Japan.Som registrerad exportör kan du utfärda en ursprungsförsäkran eller ursprungsdeklaration för att intyga vilket ursprung dina varor har.

https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokdigitaltomattbliregistreradexportorrex.5.1595e959179a7cfd5c726e.html