010 27 67 600

|

kontakt@tullfokus.com

Sök
Stäng denna sökruta.

Ansök digitalt om att bli registrerad exportör

Vill du ansöka om att bli registrerad exportör? Från den 15 juni gör du det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster.

Vad är en registrerad exportör?

Registrerad exportör (Rex) används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Rex används bland annat i flera av de senaste frihandelsavtalen, till exempel med Storbritannien och Japan.Som registrerad exportör kan du utfärda en ursprungsförsäkran eller ursprungsdeklaration för att intyga vilket ursprung dina varor har.

https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokdigitaltomattbliregistreradexportorrex.5.1595e959179a7cfd5c726e.html