010 27 67 600

|

kontakt@tullfokus.com

Sök
Stäng denna sökruta.

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid

EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

Den 3 april 2020 beslutade EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gäller importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020.

Läs mer i länken.

https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsenfrantullochmomsvidimportavvissavaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19harbeslutatsaveukommissionen.5.153f8c8c16ffad23c22b4e.html