+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

Grunderna i exportdeklarationshantering

Tid: Tis, 8 nov. 2022, kl. 09:00 – 14:00
Plats: Ystad, Skåne, SE
Deltagarplatser: 8 personer

Målet är att ge deltagarna en praktisk handledning i ifyllande och hantering av exportdeklarationen som exportören vanligtvis själv kan utfärda vid export till länder utanför EU.

Vad krävs vid en export?
Vi går bla igenom hur du ska fylla i din exportanmälan, faktura, vilka ursprungsförmåner finns det, olika förfaranden.
Efter genomgången kurs skall deltagaren vara insatt i de krav som gäller vid utfärdandet av olika exportdokument och kunna utforma exportdokument som därmed underlättar leveranserna.

Vem kan gå kursen?
Kursen vänder sig till dem som praktiskt arbetar eller ska börja arbeta med ifyllande och övrig hantering av de dokument som krävs vid export.

Vid intresse maila dina uppgifter så skickar vi över mer information om kursen.