+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

Brexit – 5 viktiga punkter att tänka på?

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att tullkodexen kommer att tillämpas i handeln med Storbritannien och det kommer därmed att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export.

Tillstånd som utfärdats i Storbritannien upphör att vara giltiga i EU med omedelbar verkan. Sådana tillstånd som finns registrerade i de centrala systemen kommer att tas bort per automatik. Tillstånd som utfärdats i EU och som även innefattar Storbritannien kan inte längre användas i Storbritannien efter övergångsperiodens slut.

Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro.

– Men du behöver säkerställa varornas ursprung!

Hantering av Livsmedel och frukt/grönt.

Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets bestämmelser ska vara uppfyllda innan varorna kan deklareras till Tullverket. Denna typ av varor får dessutom bara föras in på de platser som godkänts som införselorter och orterna varierar beroende på vilka varor det gäller.

Föranmälan i Taces NT ska göras dag före kontroll och före 13.00.

Efter övergångsperiodens slut kommer de BKB-tillstånd som är utfärdade med ett brittiskt EORI-nummer att återkallas per automatik och de kommer inte längre vara giltiga i EU

Några fler viktiga uppgifter ang Brexit, klicka här