+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com
+46 10 27 67 600    |    kontakt@tullfokus.com

Importdeklarationer kan stoppas

Om den garanti ni ställt inte räcker löper ni risk för att era importdeklarationer ska stoppas. Läs mer om ärendet via länken.

https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeklarationerkanstoppasomdengarantinistalltinteracker.5.422c8052175b1d827691e6d.html